Kiểm tra, kiểm soát

Sản xuất phân bón không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, một doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính gần 150 triệu đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 142 triệu đồng đối với một doanh nghiệp vi phạm về sản xuất phân bón không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.