Kiểm tra, kiểm soát

Long An tổ chức tiêu hủy 4.350 kg phân bón giả không có giá trị sử dụng, công dụng

Ngày 15/11/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tiêu hủy 87 bao phân bón giả, nhãn hiệu Super hạt Lân Canxi Magie, loại 50kg/bao, tương đương 4.350 kg không có giá trị sử dụng, công dụng theo quy định pháp luật. Trị giá hàng hóa tiêu hủy khoảng 12,6 triệu đồng.