Kiểm tra, kiểm soát

Tăng cường công tác phòng chống dịch cúm A H5N1 trên gia cầm và người

Ngày 05/02/2020, Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Công văn số 183/TCQLTT-CNV, chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi nhập lậu, buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường.