Chính sách

Thi nâng ngạch Kiểm soát viên thị trường lên ngạch Kiểm soát viên chính thị trường Bộ Công Thương năm 2019

Ngày 09/10/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3052/QĐ-BCT, quyết định ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch Kiểm soát viên thị trường lên ngạch Kiểm soát viên chính thị trường Bộ Công Thương năm 2019.