Chính sách

Cục QLTT Long An ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của một lực lượng chủ công trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Sau 3 năm chuyển đổi mô hình theo ngành dọc, lực lượng QLTT Long An không ngừng lớn mạnh, chuyên nghiệp, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của một lực lượng chủ công trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Long An.