Hoạt động

Cục QLTT Long An ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2023

Cục trưởng Cục QLTT Long An vừa ký quyết định ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Cục QLTT.