Hoạt động

Long An tiếp tục tổ chức tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu không đạt chất lượng

Ngày 08/11/2019, tại khu hầm đất thuộc khu phố 3, thị xã Kiến Tường, Hội đồng tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu thị xã Kiến Tường tổ chức tiêu hủy 128.820 gói thuốc lá điếu nhập lậu có quyết định tịch thu nhưng không đạt chất lượng.