Hoạt động

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lực lượng Quản lý thị trường năm 2022

Ngày 02/8 và 03/8/2022, tại Khánh Hoà, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ toàn lực lượng năm 2022.