Kiểm tra, kiểm soát

Long An, tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt động mua bán hàng hóa thiết yếu tại các chuỗi cửa hàng tiện lợi

Ngày 23/7, Phó cục trưởng Cục QLTT Long An tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động mua bán hàng hóa thiết yếu tại một số cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn thành phố Tân An.