Xử phạt nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm về biển hiệu

Xử phạt 10 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thị xã Kiến Tường, huyện Mộc Hoá, huyện Tân Hưng vi phạm Hành vi vi phạm Không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ quan chủ quản trực tiếp; tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; địa chỉ, điện thoại với tổng số tiền là 90 triệu đồng; Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc các tổ chức, cá nhân tháo dỡ biển hiệu đã vi phạm.

Xử phạt 10 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thị xã Kiến Tường, huyện Mộc Hoá, huyện Tân Hưng vi phạm Hành vi vi phạm Không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ quan chủ quản trực tiếp; tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; địa chỉ, điện thoại với tổng số tiền là 90 triệu đồng; Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc các tổ chức, cá nhân tháo dỡ biển hiệu đã vi phạm.

Qua công tác phân công thực hiện quản lý địa bàn, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành kiểm tra đột xuất 10 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thị xã Kiến Tường, huyện Mộc Hoá, huyện Tân Hưng. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện 10 tổ chức, cá nhân kinh doanh đã có hành vi vi phạm không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ quan chủ quản trực tiếp; tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; địa chỉ, điện thoại với tổng số tiền là 90 triệu đồng; Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc các tổ chức, cá nhân tháo dỡ biển hiệu đã vi phạm.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thị xã Kiến Tường, huyện Mộc Hoá, huyện Tân Hưng với tổng số tiền là 90 triệu đồng; Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc các tổ chức, cá nhân tháo dỡ biển hiệu đã vi phạm.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 2 tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên địa bàn quản lý, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh.

Nguyễn Minh Quang-Đội QLTT số 2
Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An