Tự đặt tên, treo biển hiệu là “Siêu thị” nhiều cơ sở kinh doanh bị xử phạt

Trong tháng 8/2023, lực lượng QLTT Long An kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp cơ sở kinh doanh, cửa hàng tiện lợi, chuỗi phân phối hàng hóa không đủ tiêu chuẩn nhưng tự đặt tên, treo biển hiệu tại nơi kinh doanh là “Siêu thị”.

Trong tháng 8/2023, lực lượng QLTT Long An kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp cơ sở kinh doanh, cửa hàng tiện lợi, chuỗi phân phối hàng hóa không đủ tiêu chuẩn nhưng tự đặt tên, treo biển hiệu tại nơi kinh doanh là “Siêu thị”.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Long An xuất hiện nhiều cửa hàng tiện lợi, chuỗi phân phối hàng hóa đặt tên trên biển hiệu tại nơi kinh doanh là “Siêu thị” hoặc “Trung tâm thương mại”. Tuy nhiên, việc đặt tên “Siêu thị, Trung tâm thương mại” nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn quy định của Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về ban hành quy chế Siêu thị, Trung tâm thương mại là không phù hợp.

Căn cứ quy định pháp luật và đề nghị của Sở Công Thương, trong tháng 8/2023 Đội QLTT số 3 tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý 06 trường hợp cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố Tân An đặt tên cơ sở kinh doanh là “Siêu thị”. Qua kiểm tra, các cơ sở kinh doanh này không đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM (như cơ sở kinh doanh thương mại có địa điểm kinh doanh không phù hợp với Quy hoạch phát triển mạng lưới thương mại của tỉnh , không có quy mô, trình độ tổ chức kinh doanh đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản của một trong ba hạng Siêu thị theo quy định) và treo biển hiệu nhưng ghi không đúng tên gọi bằng tiếng việt trên biển hiệu và không ghi tên cơ quan chủ quản trực tiếp.

Với vi phạm trên, Đội QLTT số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 06 cơ sở kinh doanh với tổng số tiền là 167,5 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Cục QLTT Long An, tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường công tác quản lý địa bàn, rà soát hoạt động kinh doanh đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt tên, ghi biển hiệu là siêu thị, trung tâm thương mại nhưng không đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để xử lý theo quy định pháp luật.

 

Phương Trúc, Đội QLTT số 3
Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An