Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Cục QLTT Long An lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 27/4/2023, Công đoàn cơ sở Cục QLTT Long An đã tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở lần II, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Kỳ Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Võ Thiện Ngộ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó cục trưởng Cục QLTT, cùng toàn thể công đoàn viên của 07 Tổ công đoàn trực thuộc tham dự.

Ngày 27/4/2023, Công đoàn cơ sở Cục QLTT Long An đã tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở lần II, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Kỳ Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Võ Thiện Ngộ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó cục trưởng Cục QLTT, cùng toàn thể công đoàn viên của 07 Tổ công đoàn trực thuộc tham dự.

Đ/c Trần Kỳ Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh đến dự

Theo báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Cục QLTT có 07 Tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số công đoàn viên là 85/87 công chức, người lao động làm việc tại cơ quan. Qua một nhiệm kỳ, trong điều kiện đơn vị có sự thay đổi, sắp xếp về cơ cấu tổ chức và ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid-19, nhưng với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn cơ sở Cục QLTT đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, thu nhập của công đoàn viên được cải thiện, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Hoạt động của Ban Chấp hành có lúc chưa chủ động, tích cực toàn diện trên các lĩnh vực. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động có chuyển biến, nhưng chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của từng Ủy viên Ban Chấp hành; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành có mặt hạn chế; việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến nhất là việc triển khai, thực hiện các mô hình đã đăng ký chưa kịp thời. Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 để thực hiện tốt hơn.

Đồng chí Trần Kỳ Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn cơ sở Cục QLTT đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Với sự chủ động, dân chủ, đoàn kết, Công đoàn cơ sở Cục QLTT đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh đề nghị Công đoàn cơ sở Cục QLTT tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua do Đoàn khối tổ chức....

Đ/c Trần Kỳ Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại ĐH

Thay mặt Đảng ủy Cục QLTT, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục QLTT Võ Thiện Ngộ nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Cục QLTT thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời phối hợp với chính quyền triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đến toàn thể công đoàn viên; Từng ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Tổ trưởng các Tổ Công đoàn cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên, đoàn kết, dân chủ, cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, cấp trên giao.

Thay mặt Đảng ủy, đ/c Võ Thiện Ngộ - Phó BT, Phó Cục trưởng phát biểu chỉ đạo

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí và bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục QLTT nhiệm kỳ 2023-2028

Đại biểu được bầu tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục QLTT Long An lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” đã diễn ra thành công, các đại biểu tham dự nhất trí 100% biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Nguyễn Duy Tuấn
Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An