Thực hiện khuyến mại nhưng không thông báo với với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, 03 hộ kinh doanh bị xử phạt vi phạm hành chính

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 – Cục QLTT tỉnh Long An, vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 hộ kinh doanh mắt kính thời trang trên địa bàn quản lý với tổng số tiền 45 triệu đồng do hành vi vi phạm không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định khi thực hiện khuyến mại.

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 – Cục QLTT tỉnh Long An, vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 hộ kinh doanh mắt kính thời trang trên địa bàn quản lý với tổng số tiền 45 triệu đồng do hành vi vi phạm không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định khi thực hiện khuyến mại.

Trong các ngày: 26/4/2023 và 04/5/2023, Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Long An thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn quản lý. Qua kiểm tra 03 hộ kinh doanh mắt kính trên địa bàn các xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa Hạ và Đức Hòa Thượng thuộc huyện Đức Hòa phát hiện 03 hộ kinh doanh trên đang thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá đối với mắt kính thời trang, nội dung khuyến mại “Giảm giá trực tiếp 20%”, tổng giá trị hàng hóa dùng để khuyến mại là 104 triệu đồng/hộ kinh doanh, tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá là dưới 100 ngày cho cùng loại hàng hóa là mắt kính thời trang.

Qua làm việc, 03 chủ hộ kinh doanh nêu trên thừa nhận không thông báo thực hiện khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 và tại điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Đội QLTT số 1 lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính mỗi chủ hộ kinh doanh với số tiền là 15 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 1 tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên địa bàn quản lý, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh.

 

 

Nguyễn Văn Vết
Đội QLTT số 1