Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện tổ chức đấu giá 01 lô tài sản vi phạm hành chính

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Nguyễn Duy Tuấn
Cục Quản lý thị trường Long An