Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 1323/TB-QLTTLA ngày 24/11/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An
Vui lòng xem nội dung chi tiết TẠI ĐÂY.
Phan Thị Bích Ngọc
Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An