Thi nâng ngạch Kiểm soát viên thị trường lên ngạch Kiểm soát viên chính thị trường Bộ Công Thương năm 2019

Ngày 09/10/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3052/QĐ-BCT, quyết định ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch Kiểm soát viên thị trường lên ngạch Kiểm soát viên chính thị trường Bộ Công Thương năm 2019.

Thời gian tổ chức thi nâng ngạch từ Kiểm soát viên thị trường lên ngạch Kiểm soát viên chính thị trường dự kiến được tổ chức trong tháng 12/2019 hoặc tháng 01/2020.

Nội dung chi tiết của kế hoạch xem tại đây.

Nguyễn Duy Tuấn
Cục Quản lý thị trường Long An