Tăng cường công tác phòng chống dịch cúm A H5N1 trên gia cầm và người

Ngày 05/02/2020, Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Công văn số 183/TCQLTT-CNV, chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi nhập lậu, buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường.

 

Ngày 05/02/2020, Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Công văn số 183/TCQLTT-CNV, chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi nhập lậu, buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường.

Theo đó, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và người, không để xảy ra hiện tượng dịch chồng dịch trong bối cảnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona (nCoV), trên người đang xảy ra. Tổng Cục yêu cầu Cục Quản lý thị trường các địa phương, chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường, tăng cường công tác quản lý địa bàn để kịp thời phát hiện các hành vi nhập lậu gia cầm. Tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 607/UBND-KTTC, ngày 11/02/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An đã triển khai các nội dung chỉ đạo của Tổng cục và của UBND tỉnh đến các Đội Quản lý thị trường để triển khai thực hiện. 

Nguyễn Duy Tuấn
Cục Quản lý thị trường Long An