Sản xuất phân bón giả về giá trị sử dụng, công dụng, một công ty bị xử phạt vi phạm hành chính gần 400 triệu đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một công ty sản xuất phân bón có hành vi vi phạm về sản xuất phân bón giả về giá trị sử dụng, công dụng và có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với số tiền 384,05 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một công ty sản xuất phân bón có hành vi vi phạm về sản xuất phân bón giả về giá trị sử dụng, công dụng và có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với số tiền 384,05 triệu đồng.

Sản xuất phân bón giả về giá trị sử dụng, công dụng; sản xuất phân bón không có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam; sản xuất phân bón có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; không lưu hồ sơ kết quả thử nghiệm theo quy định về thời gian của từng lô phân bón sản xuất đã xuất xưởng; buôn bán hàng hóa (phân bón) có nhãn không ghi đủ nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Với 5 hành vi vi phạm trên, một công ty sản xuất phân bón có trụ sở trên địa bàn thành phố Tân An đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Long An ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 384,05 triệu đồng. Đồng thời, tước quyền sử dụng giấy phép sản xuất phân bón vô cơ trong thời hạn 10,5 tháng. Buộc tiêu hủy 50 bao phân bón (loại 50kg/bao) không có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, buộc thu hồi và thay đổi mục đích sử dụng 90 bao phân bón có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 công ty có liên quan do có hành vi buôn bán phân bón giả về giá trị sử dụng, công dụng; buôn bán hàng hóa có nhãn không ghi đủ nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Mỗi công ty bị xử phạt vi phạm hành chính và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với tổng số tiền là 71,75 triệu đồng và 76,150 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh do Đội QLTT số 6 chủ trì kiểm tra 1 cty sản xuất phân bón

Như vậy, với vi phạm về sản xuất và kinh doanh phân bón, 3 công ty có liên quan đã bị xử phạt vi phạm hành chính và buộc nộp lại số lợi bất họp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với tổng số tiền 531,95 triệu đồng.

Các vụ việc trên do Đội QLTT số 6 (Cục QLTT Long An), chủ trì, phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh kiểm tra, phát hiện vào ngày 23/3/2022.

 

Nguyễn Duy Tuấn
Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An