QLTT Long An xử phạt 02 cơ sở kinh doanh LPG chai không giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

Ngày 14/02/2023, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 – Cục QLTT tỉnh Long An, vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở kinh doanh Gas trên địa bàn huyện Đức Hòa và huyện Đức Huệ với tổng số tiền 25 triệu đồng do vi phạm hành vi Bán lẻ LPG chai tại cơ sở không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

Ngày 14/02/2023, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 – Cục QLTT tỉnh Long An, vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở kinh doanh Gas trên địa bàn huyện Đức Hòa và huyện Đức Huệ với tổng số tiền 25 triệu đồng do vi phạm hành vi Bán lẻ LPG chai tại cơ sở không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

Qua đó vào ngày 07 và ngày 10/02/2023 Đội QLTT số 1 kiểm tra, phát hiện 02 cơ sở kinh doanh Gas trên địa bàn huyện Đức Hòa và huyện Đức Huệ đang kinh doanh bán lẻ LPG chai. Tại thời điểm kiểm tra, chủ 02 cơ sở kinh doanh Gas này không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. Đội QLTT số 1 lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm Bán lẻ LPG chai tại cơ sở không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai đối với 02 cơ sở kinh doanh Gas nêu trên để tiếp tục xử lý theo quy định.

Nguyễn Văn Vết
Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An