QLTT Long An, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn

Ngày 29 và sáng 30/8/2022, các Đội QLTT trực thuộc Cục QLTT Long An thực hiện giám sát 120 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Ngày 29 và sáng 30/8/2022, các Đội QLTT trực thuộc Cục QLTT Long An thực hiện giám sát 120 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo nguôn cung ứng xăng dầu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu đi lại của người dân, không để xảy ra tình trạng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa, dừng hoạt động mà chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Từ ngày 26/8/2022, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT, Cục QLTT Long An chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý.

Trong ngày 29 và sáng 30/8, các Đội QLTT đã thực hiện giám sát 120 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Phát hiện 3 cửa hàng xăng dầu tạm dừng hoạt động do hết xăng dầu (ngày 29/8 có 2 cửa hàng xăng dầu tạm dừng hoạt động; sáng 30/8 có 1 cửa hàng).

Giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu sáng ngày 30/8

Các Đội QLTT tiến hành kiểm tra lập biên bản, ghi nhận thực tế tại cửa hàng và tiến hành xác minh đơn vị đầu mối cung cấp xăng dầu để xử lý, nếu có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá hoặc cắt giảm số lượng, thời gian bán hàng.

Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu hoạt động bình thường vào sáng ngày 30/8

Trong thời gian tới, Cục QLTT Long An, tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu, để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đầu cơ, găm hàng hoặc các trường hợp cắt giảm thời gian bán hàng, ngừng hoạt động mà chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về xăng dầu

Từ ngày 25/2/2022, Cục QLTT đã triển khai số điện thoại đường dây nóng của Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, lãnh đạo Cục QLTT và số điện thoại của Đội trưởng các Đội QLTT địa bàn, dán tại các trụ bơm các cửa hàng xăng dầu để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về hoạt động kinh doanh xăng dầu. Đến nay, thông tin số điện thoại đường dây nóng này vẫn còn dán tại các trụ bơm của cửa hàng xăng dầu. Cục QLTT Long An khuyến cáo người dân, tổ chức, cá nhân khi phát hiện cửa hàng xăng dầu đóng cửa, cắt giảm số lượng, thời gian bán hàng thì thông tin kịp thời qua số điện thoại đường dây nóng, để Cục QLTT chỉ đạo các Đội QLTT tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý. 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn
Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An