Long An tiếp tục tổ chức tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu không đạt chất lượng

Ngày 08/11/2019, tại khu hầm đất thuộc khu phố 3, thị xã Kiến Tường, Hội đồng tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu thị xã Kiến Tường tổ chức tiêu hủy 128.820 gói thuốc lá điếu nhập lậu có quyết định tịch thu nhưng không đạt chất lượng.

Ngày 08/11/2019, tại khu hầm đất thuộc khu phố 3, thị xã Kiến Tường, Hội đồng tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu thị xã Kiến Tường tổ chức tiêu hủy 128.820 gói thuốc lá điếu nhập lậu có quyết định tịch thu nhưng không đạt chất lượng.

Theo đó, vào lúc 8 giờ ngày 08/11/2019, Hội đồng tiêu hủy thuốc lá cụm thị xã Kiến Tường tổ chức tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu có quyết định tịch thu của các đơn vị như Công an thị xã Kiến Tường 74.355 gói, Công an huyện Mộc Hóa 9.570 gói, Công an huyện Vĩnh Hưng 16.350 gói, Công an huyện Tân Hưng 1.900 gói, Đồn Biên phòng của khẩu Bình Hiệp 7.400 gói, Cục Hải quan của khẩu Bình Hiệp 1.800 gói, Phòng Tài chính thị xã Kiến Tường 17.445 gói. Đây là số lượng thuốc lá có quyết định tịch thu của các đơn vị kể từ tháng 6/2018 đến thời điểm tiêu hủy. Do thời gian lưu kho dài nên số thuốc lá trên đã ẩm mốc, không đạt chất lượng để bán đấu giá xuất khẩu ra nước ngoài theo quyết định số 20/2018/QĐ-Tg của Thủ tướng Chính phủ.

Trưởng Công an thị xã Kiến Tường, Phó chủ tịch Hội đồng châm lửa tiêu hủy thuốc lá

Cục Quản lý thị trường (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) tham gia giám sát việc tiêu hủy cùng các thành viên Hội đồng của địa phương.

Ngày 14/11 và 22/11/2019 tới đây, Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An tiếp tục phối hợp với Hội đồng tiêu hủy thuốc lá cụm huyện Đức Hòa, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, Công ty BAT Việt Nam giám sát tiêu hủy 190.709 gói thuốc lá điếu nhập lậu có quyết định tịch thu nhưng không đảm bảo chất lượng để bán đấu giá xuất khẩu. Số lượng thuốc lá trên gồm của các đơn vị như Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa 48.547 gói, đây là số lượng thuốc lá ngoại trong các vụ án hình sự của các Bản án đã có hiệu lực thi hành; số lượng thuốc lá còn lại là 142.162 gói của Công an huyện Đức Hòa và Phòng Tài chính huyện Đức Hòa./.

Nguyễn Duy Tuấn
Cục Quản lý thị trường Long An