Long An: tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực y tế đối với các cơ sở kinh doanh dược phẫm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn quản lý.

Đội Quản lý thị trường số 1 tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực y tế đối với các cơ sở kinh doanh dược phẫm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn quản lý theo văn bản chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Đội Quản lý thị trường số 1 tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực y tế đối với các cơ sở kinh doanh dược phẫm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn quản lý theo văn bản chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Qua đó, từ ngày 02/02/2023 đến ngày 10/02/2023, Đội Quản lý thị trường số 1 thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực y tế đối với các điểm kinh doanh thuốc tân dược trên địa bàn huyện Đức Hòa và Đức Huệ.

Kết quả kiểm tra, có 09 cơ sở không thực hiện việc niêm yết công khai chứng chỉ hành nghề dược đối với trường hợp phải có chứng chỉ hành nghề dược và 01 cơ sở không thực hiện việc treo biển hiệu tại khu vực riêng ghi rõ "sản phẩm này không phải là thuốc" đối với trường hợp có kinh doanh thêm thực phẩm chức năng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Đội QLTT số 1 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 09 cơ sở vi phạm không thực hiện việc niêm yết công khai chứng chỉ hành nghề dược với tổng số tiền là 75 triệu đồng và 01 cơ sở vi phạm không thực hiện việc treo biển hiệu tại khu vực riêng ghi rõ "sản phẩm này không phải là thuốc" đối với trường hợp có kinh doanh thêm thực phẩm chức năng theo quy định của pháp luật là 04 triệu đồng.

Thời gian tới Đội Quản lý thị trường số 1 tiếp tục phân công kiểm soát viên nắm tình hình và tăng cường kiểm tra, xử lý khi phát hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế đối với các cơ sở kinh doanh dược phẫm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn quản lý.

 

Nguyễn Văn Vết
Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An