Long An, làm tốt công tác “tuyên truyền, phổ biến pháp luật” trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Năm 2020, Cục QLTT tỉnh Long An (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh), phối hợp với một số hiệp hội, ngành hàng và các cơ quan chức năng, cơ quan Thông tin, Báo chí, đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, góp phần ổn định thì trường, kiểm soát, kìm chế hoạt động buôn lậu qua biên giới trên địa àn tỉnh.

Năm 2020, Cục QLTT tỉnh Long An (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh), phối hợp với một số hiệp hội, ngành hàng và các cơ quan chức năng, cơ quan Thông tin, Báo chí, đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, góp phần ổn định thì trường, kiểm soát, kìm chế hoạt động buôn lậu qua biên giới trên địa àn tỉnh.

Năm 2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa IX – kỳ họp thứ 8, đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-HĐND, Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Long An. Nghị quyết đã đánh giá tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, do nhiều nguyên nhân tồn tại, han chế. Trong đó, có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Tuy nhiên, nguyên nhân về ý thức trách nhiệm của công chức thực thi nhiệm vụ có nơi, có lúc buông lỏng, làm ngơ, thậm chí tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và nguyên nhân một bộ phận dân cư ở vùng biên giới có trình độ nhận thức, dân trí thấp nên bị lợi dụng lôi kéo tham gia buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Hai nguyên nhân này là do các cấp, chính quyền, tổ chức đoàn thể chưa làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chưa triển khai nội dung tuyên truyền sâu rộng đến vùng sâu, vùng xa; hình thức, nội dung tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng. Để kiểm soát, kìm chế hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Long An được chuyển biến cơ bản, Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra 8 nhóm giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế. Trong đó, có giải pháp “Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật”, vận động quần chúng nhân dân không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, tích cực tham gia phong trào phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Để từng bước năng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân để không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, nhập lậu. Bên cạnh các giải pháp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính thì giải pháp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thời gian qua, cũng được Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An và các ngành chức năng, trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện. Tuy nhiên, hình thức, nội dung, giải pháp thực hiện chưa phong phú, đa dạng, chưa có sức lan tỏa sâu rộng đến quần chúng nhân dân; có lúc, có nơi còn xem nhẹ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Dẫn đến một số tổ chức, cá nhân chưa nhận thức đầy đủ những tác hại của việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàm kém chất lượng.

Năm 2020, với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cục QLTT đã phối hợp các hiệp hội, ngành hàng, các lực lượng chức năng, địa phương và Cơ quan truyền thông, đây mạnh các giải pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, với nhiều hình thức, nội dung, phù hợp với điều kiện, nhằm triển khai sâu, rộng đến từng cán bộ, công chức và người dân, kể cả người dân ở vùng sâu, vùng xa. Trong đó, một số giải pháp, hình thức tuyên truyền, phố biến pháp luật đã thực hiện như: vận động gần 500 cơ sở kinh doanh ký cam kết không buôn bán, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu; tuyên truyền phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu bằng hình thức gửi tin nhắn qua người dùng điện thoại; tổ chức dán 5.500 tờ áp phích (500 tờ khổ A3 và 5.000 tờ khổ A4) ở các địa điểm công công như: chợ, bến xe, bến tàu, quầy kinh doanh thuốc lá tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, nơi tập trung dân cư và cơ sở kinh doanh tạp hóa có kinh doanh thuốc lá; Tổ chức Hội nghị tuyên truyền chống thuốc lá điếu nhập lậu và triển khai Điều 8 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ cho cán bộ, công chức Cục QLTT và một số lực lượng như Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng; Tổ chức Hội thảo phân biệt hàng thật, hàng giả cho cán bộ công chức lực lượng QLTT và một số lực lượng chức năng của tỉnh như Công an, Hải quan, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phối hợp Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An và một số báo như Hải quan, Công Thương, Thông Tấn xã... về tình hình và kết quả chống buôn lậu qua biên giới của tỉnh; Đưa thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục QLTT về hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường của lực lượng QLTT tỉnh Long An.

Một số hình ảnh tuyên truyền

Tuyên truyền về phân biệt hàng thật, hàng giả

Tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu

Vận động ký cam kết không buôn bán, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu

Các giải pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên, được triển khai, thực hiện từ đầu năm 2020 đến nay và đạt nhiều hiệu quả tích cực. Tại cuộc họp, giám sát chuyên đề về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của HĐND đối với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh vào ngày 26/11/2020, các thành viên Đoàn giám sát và Trưởng đoàn giám sát đánh giá rất cao giải pháp tuyên truyền phòng chống thuốc lá điếu nhập lậu qua tin nhắn điện thoại và các giải pháp, hình thức tuyên truyền, phố biến pháp luật của Cơ quan QLTT. Đồng thời, Đoàn giám sát cũng đánh giá, qua công tác tuyên truyền, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ công chức và nhân dân, về những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả ảnh hưởng mạnh mẽ đối với kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, an toàn của cộng đồng, sức khỏe của nhân dân; Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người dân từng bước được nâng cao.

Bên cạnh các giải pháp kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, thì giải pháp thông tin, tuyên truyền, phố biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tới các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân có ý nghĩa vô cùng thiết thực. Từng bước năng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân để không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, nhập lậu. Việc đa dạng hóa các hình thức và phương pháp tuyên truyền đã giúp chuyển tải những thông tin pháp luật vốn khô khan, đến gần hơn với quần chúng nhân dân; mang lại những hiệu quả thực chất, tạo bước chuyển rõ nét trong nhận thức và hành động của nhân dân. Việc kết hợp các hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: báo, đài, ti vi,… và còn thông qua các kênh mạng xã hội, các trang mạng xã hội được nhiều người sử dụng, góp phần tăng hiệu quả của công tác tuyên truyền trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, Cục QLTT, Thường Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, tiếp tục phối hợp, triển khai nhiều hơn nữa các giải pháp tuyên truyền, với nhiều nội dung, hình thức khác nhau. Đồng thời, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng để chuyển tải đầy đủ các nội dung tuyên truyền về phòng chống tác hại của buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ..., đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, nơi chưa phát triển mạnh về công nghệ thông tin.

 

Nguyễn Duy Tuấn
Cục Quản lý thị trường Long An