Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An phối hợp bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

Thông báo bán tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

Căn cứ Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính và căn cứ quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Căn cứ quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu. Ngày 07/10/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam tổ chức bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu gồm các loại hàng hóa như sau:

Lô 1, gồm 4.673 kg quần áo; 2.512 đôi giày các loại; 1.335 cái túi sách; 200 mắt kính; 450 thắt lưng/dây nịt. Tất cả hàng hóa trên đều đã qua sử dụng. Giá khởi điểm là 497.203.200 đồng (bốn trăm chín mươi bảy triệu hai trăm lẻ ba ngàn hai trăm đồng).

Lô 2, gồm 90 cái đồng hồ treo tường, để bàn và 4.500 kg đồ gia dụng bằng sành, sứ, thủy tinh, tất cả đều đã qua sử dụng. Giá khởi điểm là 41.472.000 đồng (bốn mươi mốt triệu bốn trăm bảy mươi hai ngàn đồng).

Tổng giá trị 02 lô hàng hóa trên là 538.675.200 (năm trăm ba mươi tám triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn hai trăm đồng).

Thời gian, địa điểm xem tài sản và thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản sẽ được Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở Cục Quản lý thị trường, địa chỉ: 67, Hùng Vương, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản, đăng ký, mua hồ sơ tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam, địa chỉ: 181, khu phố Thanh Xuân, Phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An./.

Nguyễn Duy Tuấn
Cục Quản lý thị trường Long An