Cục QLTT Long An, tổ chức tiêu hủy gần 300 ngàn cái khẩu trang y tế không đảm bảo chất lượng

Ngày 19/11/2020, tại khu xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa, thuộc địa bàn ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, Hội đồng tiêu hủy thuốc lá ngoại và khẩu trang y tế Cục QLTT, phối hợp các cơ quan có liên quan, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, Công ty BAT Việt Nam, tổ chức tiêu hủy 296.412 cái khẩu trang y tế không đảm bảo chất lượng và 87.690 gói thuốc lá ngoại nhập lậu bị xử lý tịch thu.

Ngày 19/11/2020, tại khu xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa, thuộc địa bàn ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, Hội đồng tiêu hủy thuốc lá ngoại và khẩu trang y tế Cục QLTT, phối hợp các cơ quan có liên quan, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, Công ty BAT Việt Nam, tổ chức tiêu hủy 296.412 cái khẩu trang y tế không đảm bảo chất lượng và 87.690 gói thuốc lá ngoại nhập lậu bị xử lý tịch thu.

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 19/11/2020, tại khu xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa, thuộc địa bàn ấp 3 xã Tân Đông, Hội đồng tiêu hủy thuốc lá gồm đại diện Cục QLTT, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Công an tỉnh, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, Công ty Bat Việt Nam, giám sát tiêu hủy 296.412 cái khẩu trang y tế không đảm bảo chất lượng và 87.690 gói thuốc lá ngoại nhập lậu bị xử lý tịch thu. Số lượng thuốc lá điếu nhập lậu trên của các đơn vị: Cục QLTT 29.050 gói, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Long An) 24.250 gói, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An 4.630 gói, Công an huyện Thủ Thừa 8.770 gói, Công an thành phố Tân An 20.990 gói. Riêng số lượng 296.412 cái khẩu trang y tế, do lực lượng QLTT Long An và Công an huyện Mộc Hóa bắt giữ trong đợt dịch Covid-19 (QLTT: 104.912 cái, Công an huyện Mộc Hóa 191.500 cái). Số lượng khẩu trang y tế này đã được Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 giám định. Kết quả giám định không phù hợp với quy định tại TCVN 8389-1:2010 đối với khẩu trang thông thường. Chỉ tiêu không phù hợp là hiệu suất lọc đối với sương dầu ở chế độ thổi không đạt.

Thành viên Hồi đồng tham gia giám sát việc tiêu hủy

Hiện tại, các lực lượng chức năng của tỉnh Long An đang xử lý tịch thu khoảng gần 500.000 cái khẩu trang y tế. Tất cả khẩu trang y tế này đã được Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 giám định. Kết quả giám định điều không phù hợp với quy định tại TCVN 8389-1:2010 đối với khẩu trang thông thường. Cục QLTT tỉnh Long An tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tiêu hủy tất cả các khẩu trang y tế bị xử lý tịch thu không đảm bảo chất lượng nêu trên.

 Riêng số lượng thuốc lá điếu nhập lậu đang tồn kho tại các đơn vị, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm hiện nay còn khoảng 1,5 triệu gói. Số lượng thuốc lá điếu nhập lậu này sau khi có quyết định xử lý tịch thu sẽ được tổ chức tiêu hủy trong thời gian tới./.

Nguyễn Duy Tuấn
Cục Quản lý thị trường Long An