Chi bộ Văn phòng, Cục QLTT Long An tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Sáng ngày 06/10/2021, Chi bộ Văn Phòng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Tấn Đạt, kiểm soát viên Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An.

Sáng ngày 06/10/2021, Chi bộ Văn Phòng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Tấn Đạt, kiểm soát viên Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An.

Quá trình công tác, nổ lực phấn đấu của quần chúng Nguyễn Tấn Đạt được ghi nhận, sáng ngày 06/10/2021, quần chúng ưu tú Nguyễn Tấn Đạt, kiểm soát viên phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp đã được vinh dự đứng vào hàng ngủ của Đảng.

Theo đó, tại buổi họp lệ Chi bộ tháng 9 năm 2021, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An tổ chức lễ kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Tấn Đạt. Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Đồng chí Trương Vũ Phong – Bí thư Chi bộ Văn phòng công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về kết nạp đảng viên. Đồng thời, triển khai một số nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên trong thời gian dự bị và phân công đảng viên tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Tấn Đạt trong thời gian đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức.

Đ/c Phạm Đức Chinh - Bí thư Đảng ủy Cơ sở Cục QLTT trao quyết định kết nạp đảng viên cho công chức Nguyện Tấn Đạt

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ kết nạp, đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ sở đề nghị cấp ủy Chi bộ, tiếp tục giáo dục, giúp đỡ đảng viên Nguyễn Tấn Đạt. Đồng thời, yêu cầu đồng chí Nguyễn Tấn Đạt tiếp tục rèn luyện bản thân, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức lối sống và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ Văn phòng trong sạch, vững mạnh; thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ của người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Đảng bộ cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An có 69 đảng viên/tổng số 87 công chức, người lao động, sinh hoạt tại 07 Chi bộ trực thuộc. Trong đó, Chi bộ văn phòng có 18 đảng viên đang công tác tại 3 phòng chuyên môn (Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp; Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Thanh tra – Pháp chế).

 

 

Nguyễn Duy Tuấn
Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An