Đội QLTT số 1, Cục QLTT Long An phát hiện, xử lý nhiều sản phẩm phụ tùng xe gắn máy giả mạo nhãn hiệu

Ngày 09/11/2022, Đội QLTT số 1, phối hợp với đại diện Công ty Luật TNHH Phạm và Liên Danh, kiểm tra phát hiện nhiều sản phẩm hàng hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Honda của Công ty Honda Moto và nhãn hiệu Yamaha của Công ty Ymaha Moto

Ngày 09/11/2022, Đội QLTT số 1, phối hợp với đại diện Công ty Luật TNHH Phạm và Liên Danh, kiểm tra phát hiện nhiều sản phẩm hàng hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Honda của Công ty Honda Moto và nhãn hiệu Yamaha của Công ty Ymaha Moto.

Sản phẩm phụ tùng xe gắn máy giả mạo nhãn hiệu Honda, Yamaha do Đội QLTT số 1 kiểm tra, phát hiện ngày 09/11

Ngày 09/11/2022, Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Long An phối hợp với đại diện Công ty Luật TNHH Phạm và Liên Danh đã kiểm tra 04 hộ kinh doanh phụ tùng xe moto, xe máy trên địa bàn các xã Đức Hòa Thượng, thị trấn Đức Hòa thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện 04 hộ kinh doanh này đang kinh doanh hơn 20 đơn vị sản phẩm phụ tùng xe moto có nhãn ghi hiệu Honda và 40 đơn vị sản phẩm phụ tùng xe mô tô có nhãn ghi hiệu Yamaha. Tất cả số lượng các đơn vị sản phẩm phụ tùng xe mô tô này đều có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Honda của Công ty Honda Moto và giả mạo nhãn hiệu Yamaha của Công ty Ymaha Moto.

Vụ việc đang được Đội QLTT số 1 tiếp tục xác minh xử lý theo quy định.    

Nguyễn Văn Vết
Đội QLTT số 1, Cục QLTT Long An