Đoàn kiểm tra nội bộ Tổng cục QLTT làm việc tại Cục QLTT tỉnh Long An

Ngày 23/11/2020, tại Hội trường Cục QLTT tỉnh Long An, Đoàn kiểm tra nội bộ theo Quyết định số 1745/QĐ-TCQLTT, ngày 12/10/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục QLTT công bố quyết định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ đối với Cục QLTT tỉnh Long An.

Ngày 23/11/2020, tại Hội trường Cục QLTT tỉnh Long An, Đoàn kiểm tra nội bộ theo Quyết định số 1745/QĐ-TCQLTT, ngày 12/10/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục QLTT công bố quyết định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ đối với Cục QLTT tỉnh Long An.

Đoàn kiểm tra, công bố quyết định kiểm tra

Nhằm bảo đảm việc tuận thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng QLTT, phát hiện, biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực, chấn chỉnh ngay các sai sót và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, ngày 23/11/2020, Đoàn kiểm tra nội bộ Tổng cục QLTT, do ông Ngô Văn Phong, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra làm trưởng đoàn, cùng các thành viên là công chức Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Tổng Cục QLTT thực hiện công bố quyết định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ đối với Cục QLTT tỉnh Long An. Tham dự buổi công bố quyết định kiểm tra, gồm có lãnh đạo Cục QLTT, lãnh đạo các phòng chuyên môn và Đội trưởng 8 Đội QLTT.

Theo Quyết định số 1745/QĐ-TCQLTT, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các đơn vị trực thuộc Cục QLTT Long An gồm: Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Phòng Thanh tra – Pháp chế, các Đội QLTT số 1, số 2, số 4 và số 8. Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng ấn chỉ, sổ nhật ký công tác; kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra việc thực hiện quy định về kiểm tra nội bộ; thực hiện thanh tra chuyên ngành. Thời kỳ kiểm tra từ ngày 01/01/2019 đến hết tháng 10 năm 2020. Thời gian kiểm tra là 7 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra.

 Tiếp và làm việc với Đoàn, ông Phạm Đức Chinh, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Long An thông báo sơ bộ về cơ cấu tổ chức của Cục QLTT Long An, vị trí địa lý và kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra của Cục QLTT. Sau khi công bố quyết định kiểm tra, đoàn kiểm tra tiếp tục thực hiện kiểm tra hồ sơ Phòng nghiệp vụ - Tổng hợp và Phòng Thanh tra – Pháp chế./.

Nguyễn Duy Tuấn
Cục Quản lý thị trường Long An