Đảng ủy Cục QLTT Long An tổ chức sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 15/7/2022, Đảng ủy Cục QLTT Long An tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Ngày 15/7/2022, Đảng ủy Cục QLTT Long An tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Căn cứ quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng dẫn của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, ngày 15/7/2022, Đảng ủy Cục QLTT Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí, Lê Minh Đạo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đến dự và chỉ đạo.

Đ/c Lê Minh Đạo - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự HN

Đảng bộ Cục QLTT có 70 đảng viên, gồm 07 Chi bộ trực thuộc. Sáu tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Cục QLTT đã bám sát Nghị quyết của Đảng cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đảng viên dự HN

Sáu tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Cục QLTT lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện 404 lượt kiểm tra, kiểm soát thị trường, tăng 47 lượt so với cùng kỳ năm 2021. Phát hiện, xử lý 167 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách 1,74 tỷ đồng, tăng 734 triệu đồng so cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Cục QLTT còn lãnh đạo thực hiện tốt vai trò của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong việc tham mưu UBND tỉnh triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng luôn được Đảng ủy quan tâm, nhằm ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Cục QLTT chưa phát hiện đảng viên có biểu hiện suy thoái trong 82 biểu hiện theo Hướng dấn số 15-HD/BTCTU ngày 14/5/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đảng viên các Chi bộ cũng nêu lên một số khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ như: chưa được tập huấn nghiệp vụ quản lý địa bàn, việc sử dụng INS trong hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm hành chính của một số kiểm soát viên còn hạn chế, việc giao chỉ tiêu số thu của Tổng cục không thực hiện ngay từ đầu năm mà giao trong giữa năm đã tạo áp lực cho các Đội QLTT...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Đạo - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, chia sẽ những khó khăn hiện nay của lực lượng QLTT. Đồng thời ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Cục QLTT trong thời gian qua.

Đ/c Lê Minh Đạo phát biểu tại HN

Trong thời gian tới, đồng chí Lê Minh Đạo đề nghị Đảng ủy Cục QLTT tiếp tục bám sát Nghị quyết của Đảng cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong 6 tháng cuối năm 2022, phấn đấu đến cuối năm Đảng bộ Cục QLTT được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Phạm Đức Chinh – Bí thư Đảng ủy, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Đạo. Đồng thời, ghi nhận những ý kiến đóng góp của đảng viên tại hội nghị.

Đ/c Phạm Đức Chinh - Bí thư Đảng ủy tiếp thu ý kiến và phát biểu kết thúc HN

Kết thúc hội nghị, đồng chí Phạm Đức Chinh, đề nghị cấp ủy các Chi bộ trực thuộc tăng cường hơn nữa việc triển khai, thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ của mỗi cán bộ, đảng viên. Ủy ban kiểm tra tăng cường Công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành kỷ luật của Đảng, quy định về hoạt động công vụ. Từng cán bộ, đảng viên cần phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác học tập nâng cao trình độ, tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống.

Bên cạnh đó, từng đảng viên, cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu, cần phát huy vai trò nêu gương, đoàn kết, thống nhất thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà chương trình kế hoạch đã đề ra trong năm 2022.

Nguyễn Duy Tuấn
Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An