Kiểm tra, kiểm soát

Sản xuất phân bón giả về giá trị sử dụng, công dụng, một công ty bị xử phạt vi phạm hành chính gần 400 triệu đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một công ty sản xuất phân bón có hành vi vi phạm về sản xuất phân bón giả về giá trị sử dụng, công dụng và có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với số tiền 384,05 triệu đồng.