Kiểm tra, kiểm soát

Long An, Đội Quản lý thị trường số 3 tạm giữ trên 2.000 sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm

Ngày 14/8/2020, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Cục QLTT tỉnh Long An, quyết định tạm giữ 2.243 sản phẩm mỹ phẩm các loại, có dấu hiệu vi phạm của một cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An, tỉnh Long An.