Kiểm tra, kiểm soát

Cục QLTT Long An, tổ chức tiêu hủy gần 300 ngàn cái khẩu trang y tế không đảm bảo chất lượng

Ngày 19/11/2020, tại khu xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa, thuộc địa bàn ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, Hội đồng tiêu hủy thuốc lá ngoại và khẩu trang y tế Cục QLTT, phối hợp các cơ quan có liên quan, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, Công ty BAT Việt Nam, tổ chức tiêu hủy 296.412 cái khẩu trang y tế không đảm bảo chất lượng và 87.690 gói thuốc lá ngoại nhập lậu bị xử lý tịch thu.