Kiểm tra, kiểm soát

Đội Quản lý thị trường số 5 tạm giữ nhiều hàng hóa do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu nhập lậu

Ngày 28/11/2023, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5, Cục QLTT Long An kiểm tra phát hiện, tạm giữ nhiều hàng hóa do nước ngoài sản xuất tại một nhà kho trên địa bàn huyện Thủ Thừa nhưng người đại diện chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ theo quy định pháp luật.