Kiểm tra, kiểm soát

Lực lượng QLTT Long An, tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Long An, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, test nhanh 11 mẫu xăng, các mẫu xăng được test có chỉ số Octan được đảm bảo, không có dấu hiệu nghi ngờ về chất lượng.