Kiểm tra, kiểm soát

Long An, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ lãnh đạo quản lý cấp Phòng, Đội

Cục QLTT tỉnh Long An vừa tổ chức kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với lãnh đạo quản lý cấp Phòng, Đội QLTT trực thuộc.