Kiểm tra, kiểm soát

QLTT Long An, liên tiếp ngăn chặn 2 vụ nhập lậu đường cát

Ngày 02 và 03/10/2022, lực lượng QLTT Long An liên tiếp ngăn chặn thành công 02 vụ vận chuyển đường cát do nước ngoài sản xuất, nghi nhập lậu.