Kiểm tra, kiểm soát

Cục QLTT Long An, tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2022

Ngày 18/7/2022, tại hội trường Cục QLTT, Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp phối hợp Phòng Tranh tra – Pháp chế tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2022.