Kiểm tra, kiểm soát

Năm 2018, xử lý 101 trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh phân bón, thu nộp ngân sách hơn 1,8 tỷ đồng .

Năm 2018, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An thực hiện kiểm tra 291 lượt cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên địa bàn tỉnh, phát hiện, xử lý 101 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách là 1,8 tỷ đồng. Tịch thu 28.550 kg phân bón giả, không có giá trị sử dụng, công dụng.