Kiểm tra, kiểm soát

Đội QLTT số 1, Cục QLTT Long An phát hiện, xử lý nhiều sản phẩm phụ tùng xe gắn máy giả mạo nhãn hiệu

Ngày 09/11/2022, Đội QLTT số 1, phối hợp với đại diện Công ty Luật TNHH Phạm và Liên Danh, kiểm tra phát hiện nhiều sản phẩm hàng hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Honda của Công ty Honda Moto và nhãn hiệu Yamaha của Công ty Ymaha Moto