Kiểm tra, kiểm soát

Chín tháng năm 2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An phát hiện, xử lý trên 1.200 trường hợp vi phạm trong hoạt động thương mại.

Theo số liệu thống kê, 9 tháng năm 2019, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Long An thực hiện 1.608 lượt kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý 1.218 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách 3,78 tỷ đồng; tịch thu nhiều tang vật, phương tiện vi phạm trị giá khoảng 2 tỷ đồng.