Kiểm tra, kiểm soát

Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh

Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An kiểm tra, xử lý 12 trường hợp vi phạm về chất lượng đối với mặt hàng phân bón. Xử phạt vi phạm hành chính 11 trường hợp với tổng số tiền 196 triệu đồng và buộc tiêu hủy 87 bao phân bón giả. Chuyển cơ quan Công an khởi tố hình sự theo quy định pháp luật 01 trường hợp kinh doanh phân bón giả không có giá trị sử dụng, công dụng