Kiểm tra, kiểm soát

Long An, Đội Quản lý thị trường số 8 bắt giữ xe mô tô vận chuyển 1.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Vào lúc 10 giờ, ngày 09/11/2020, tại khu vực ấp Trà Cú Thượng, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, Đội QLTT số 8, Cục QLTT tỉnh Long An, phát hiện, bắt giữ xe mô tô vận chuyển 1.000 bao (bao = 20 điếu) thuốc lá điếu nhập lậu.