Kiểm tra, kiểm soát

Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, nhiều cơ sở kinh doanh bị xử phạt

Xử phạt 09 cơ sở kinh doanh tạp hóa vi phạm Hành vi Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu với tổng số tiền là 69 triệu đồng, tiêu hủy 1.133 bao thuốc lá điếu nhập lậu