Kiểm tra, kiểm soát

Long An, Đội Quản lý thị trường số 8, tạm giữ 7.500 cái khẩu trang y tế chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ

Ngày 28/7/2020, Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An tạm giữ 7.500 cái khẩu trang y tế tại một điểm kinh doanh trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa. Chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ số lượng khẩu trang trên.