Cục Quản lý thị trường và Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An ký kết Quy chế phối hợp công tác

Cục Quản lý thị trường và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An thực hiện ký kết Quy chế phối hợp trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới giữa hai cơ quan.

Cục Quản lý thị trường và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An thực hiện ký kết Quy chế phối hợp trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới giữa hai cơ quan.

Thời gian qua, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mặc dù giảm về số lượng, số đối tượng buôn lậu nhưng tính chất, mức độ vi phạm ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn, nhất là trong thời gian gần đây, lượng hàng cấm, hàng hóa nhập lậu đa dạng, khó kiểm soát, lợi nhuận thu được từ việc buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ ngày càng cao. Các đối tượng lợi dụng những kẽ hở của pháp luật, sự thiếu chặt chẽ trong công tác phối hợp giữa các lực lượng để hoạt động và sử dụng mọi phương thức, thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Từ yêu cầu thực tế trên, đòi hỏi giữa các cơ quan, lực lượng chức năng phải có sự phối hợp chặt chẽ, từ phối hợp trao đổi thông tin, tình hình, đối tượng, phương thức, thủ đoạn đến công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Quản lý thị trường và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An triển khai, ký kết Quy chế phối hợp, để làm cơ sở triển khai công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định giữa hai cơ quan. Quy chế phối hợp có hiệu lực kể từ tháng 10/2019.

Trên cơ sở Quy chế phối hợp số 01/QCPH-TCQLTT-BTLBĐBP ngày 25/5/2019 giữa Tổng cục Quản lý thị trường và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được ban hành kèm theo Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh Long An, Cục Quản lý thị trường và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng ký kết Quy chế phối hợp với các nội dung như: phối hợp chỉ đạo, triển khai các văn bản của cấp trên; phối hợp trao đổi thông tin, tình hình và tài liệu có liên quan; phối hợp kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới; phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật... Khi thực hiện quan hệ phối hợp, giữa các đơn vị trực thuộc Cục Quản lý thị trường và các đơn vị trực thuộc Bộ Chi huy Bộ đội Biên phòng phải tuân thủ theo đúng pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan. Đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau, tránh sơ hở, chồng chéo, cản trở trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các bên. Quan hệ phối hợp hoạt động được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; bên chủ trì phải xây dựng kế hoạch và được lãnh đạo có thẩm quyền của hai cơ quan phê duyệt. Việc trao đổi thông tin thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu ở khu vực biên giới phải bảo đảm quy định về chế độ bảo mật.

Trong thời gian tới, các đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu qua biên giới sẽ có chiều hướng tăng trở lại và hoạt động với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là thời điểm từ nay đến cuối năm 2019 và trước tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Do vậy, việc ký kết Quy chế phối hợp, làm cơ sở để các đơn vị trực thuộc hai cơ quan triển khai công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới kịp thời và hiệu quả hơn.

Theo nội dung Quy chế, định kỳ 6 tháng, giữa Cục Quản lý thị trường và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng luân phiên tổ chức họp giao ban để đánh giá tình hình, kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn và đề ra giải pháp khắc phục. Đồng thời, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả trong công tác phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp theo./. 

Nguyễn Duy Tuấn
Cục Quản lý thị trường Long An