Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An trong bộ trang phục Quản lý thị trường mới

Chính thức từ ngày 3/7/2021, trang phục QLTT màu “cỏ úa” sẽ được thay thế bằng màu “xanh dương” trong toàn lực lượng. Cục QLTT tỉnh Long An với bộ trang phục màu “xanh dương” mới.

Chính thức từ ngày 3/7/2021, trang phục QLTT màu “cỏ úa” sẽ được thay thế bằng màu “xanh dương” trong toàn lực lượng. Cục QLTT tỉnh Long An với bộ trang phục màu “xanh dương” mới.

Từ ngày 3/7/2021, sau 64 năm thành lập, bộ trang phục màu “xanh dương” chính thức thay thế bộ trang phục màu “cỏ úa” của lực lượng QLTT trên cả nước.

Bộ trang phục màu "cỏ úa" của lực lượng QLTT qua 64 năm thành lập 

Bộ trang phục mau "xanh dương" thay thế bộ trang phục màu "cỏ úa" kể từ ngày 3/7/2021

Một số hình ảnh về bộ trang phục mới của lực lượng QLTT tỉnh Long An.

Đ/c Phạm Đức Chinh - Cục trưởng

Đ/c Cao Văn Hồng - Phó cục trưởng

Đ/c Nguyễn Minh - Phó cục trưởng

Nguyễn Duy Tuấn
Cục Quản lý thị trường Long An