Đôn đốc triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng năm 2017 tại TP Hồ Chí Minh, An Giang và Long An.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương, Cục Quản lý thị trường thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng năm 2017.

Đoàn công tác  làm việc với Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh, An Giang và Long An từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017, trong đó tập trung vào các nội dung: Đánh giá thực trạng tình hình, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm và kết quả đạt được trong 09 tháng năm 2017, đặc biệt đối với với các mặt hàng trọng điểm như thuốc lá, đường; Công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công Thương, Cục Quản lý thị trường; Kiểm tra, khảo sát, đánh giá công tác quản lý in, cấp phát, sử dụng, giao nhận, thanh toán, tiêu hủy ấn chỉ và công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ký cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu; không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng cấm hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không đảm bảo chất lượng và hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm và kế hoạch triển khai trong thời gian tới, đặc biệt là các dịp cao điểm, dịp lễ, Tết.

Đoàn công tác làm việc với Chi cục QLTT TP Hồ Chí MInh

Nhìn chung, các Chi cục đã nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Cục QLTT về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như: Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá;  Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 02/CT-BCT ngày 14 tháng 3 năm 2017 về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu; Quyết định số 1059/QĐ-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2017 phê duyệt Đề án Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020,…

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra 4.585 vụ, tổng số vụ vi phạm: 4.108 vụ; tổng số hành vi vi phạm: 5.499 hành vi; Chi cục Quản lý thị trường Long An kiểm tra 1.240 vụ, số vụ vi phạm là 777 vụ, thu nộp ngân sách là 7.624,3 triệu đồng; Chi Cục Quản lý thị trường An Giang kiểm tra 2252 vụ, số vụ vi phạm là 1102 vụ, tổng giá trị hàng hoá vi phạm là 10,68 tỷ đồng, tổng số tiền thu ngân sách nhà nước là 8,78 tỷ đồng.

Đặc biệt đối với mặt hàng thuốc lá điếu, 03 Chi cục đã kiểm tra, phát hiện 961 vụ vi phạm,trong đó: Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh kiểm tra 558 vụ, tạm giữ 151.080 bao thuốc lá nhập lậu; Chi cục QLTT Long An kiểm tra phát hiện 193 vụ vi phạm, tịch thu 134.335 gói thuốc lá ngoại; Chi cục QLTT An Giang kiểm tra, phát hiện 210 vụ, thu giữ 62.933 gói thuốc lá điếu.

Đối với mặt hàng đường cát, 03 Chi cục QLTT đã kiểm tra và phát hiện 69 vụ vi phạm, trong đó: Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra 32 vụ vi phạm, tạm giữ 157.504 kg đường cát. Chi cục QLTT Long An đã kiểm tra và phát hiện 05 vụ vi phạm, tịch thu 17.800 kg đường cát do nước ngoài sản xuất; Chi cục QLTT An Giang kiểm tra, phát hiện 32 vụ vi phạm, tạm giữ 77.900 kg đường cát Thái Lan.

Trước tình hình sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, kém chất lượng, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm, không nguồn gốc xuất xứ vẫn diễn biến phức tạp, Cục Quản lý thị trường đề nghị Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Cục QLTT và tăng cường công tác kiểm tra các mặt hàng ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội như: vũ khí, ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ, tài liệu phản động, động vật, thực vật hoang dã,....; nhóm mặt hàng thiết yếu hàng may mặc, rượu, bia, nước giải khát, mứt, bánh, kẹo, thuốc lá điếu, xăng dầu,  thực phẩm, , mỹ phẩm, vật tư nông nghiệp….trong thời gian tới/.