Kiểm tra, kiểm soát

Bắt giữ xe ô tô vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu

Ngày 04/4/2019, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An) bắt giữ xe ô tô vận chuyển 8.400 gói thuốc lá ngoại, trị giá tang vật vi phạm khoảng 100 triệu đồng.