Kiểm tra, kiểm soát

Đội QLTT số 2, tạm giữ trên 100 hộp nhang muỗi do nước ngoài sản xuất nghi nhập lậu

Ngày 16/3/2023, Đoàn công tác Đội QLTT số 2 kiểm tra, phát hiện, tạm giữ 110 hộp nhang muỗi và 20 thùng bia nhãn hiệu Angko, Anchor do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.