Kiểm tra, kiểm soát

Kết quả kiểm tra, kiểm soát thị trường 6 tháng đầu năm 2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An

Sáu tháng đầu năm 2019, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Long An thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý 829 trường hợp vi phạm; thu nộp ngân sách 1,2 tỷ đồng; tịch thu nhiều hàng hóa có giá trị khoảng 600 triệu đồng.